Det snør det snør, tiddelig bom.

Selv om det er stor aktivitet på banen, så begynner snøen etterhvert
å nå oss godt opp på leggene.
Men frykt ikke, Pål har lovet å ta en tur  noen timer i morgen også
for å rydde banen.

Ellers lite nytt å melde, så legger ved oppdatert
resultatlister (19.01.21) på Covid-19 programmet.
 

Det snør, det snør 19.01.21