Siste offisielle treningsdag på Pistolbanen i år var lørdag 17/12-2016
Det vil selvfølgelig være mulig for de med egne våpen å benytte banen til trening
som vanlig unntatt følgende dager:  Første juledag, annen juledag.
(Se info om Løvenskjold banen på skyting.no),
men det er langt fra sikkert at det vil være folk i klubbhuset før torsdag 05/01-2017.
Dette skyldes flere forhold:
Det er svert liten aktivitet blant medlemmene på banen i denne perioden, de tillitsvalgte som
er på banen tre ganger i uken gjennem året skal både lade egne batterier samt tilrettelegge
for neste års aktiviteter, samt få på plass nye rutiner med bl.a betalings
terminal for salg av ammunisjon og en del andre IT utfordringer som også skal på plass .

Vedrørende denne betalingsterminalen, så aksepteres kun VISA bank kort.
Det vil også være mulig å betale kontant en god stund fremover.

NYE RUTINER PÅ PISTOLBANEN:
Fra nyttår må man være medlem av klubben for å kunne låne våpen.
Prøveskyttere som er med ett annet medlem, skal primært ha med
en fra Pistolgruppa (tillitsmenn, enkelt sakt: de som har nøkkel til Klubbhuset)
under prøveskytingen.
Mer info fås på banen på nyåret.

SIKKERHETSKURS:
Man må først møte fysisk på banen og søke medlemskap,
og eventuelt få denne innvilget før man kan
melde seg på.
Gjelder selvfølgelig ikke eksisterende medlemmer.

HJELP PÅ STEVNEDAGER.
Spesielt er det behov for standplassledere på 7-FELT serien.
I år har bl.a følgende gjort en fantastisk jobb her:
Ivar, Arild, John, Bjørn, Pål, Eivind, Øyvind (Håper ingen ble glemt i farten)
og en og annen som har tatt ett lag innimellom.
Ofte faller oppgaven på to til tre stykker hver gang,
og vi ber derfor om at flere vil melde interesse på nyåret.

Er det fire stk på banen som deler på oppgaven, er det kun to lag (max tre)
å lede for hver i løpet av stevnets 9 lag.
Husk at standplasslederene også ønsker å skyte 🙂

Regner vel ikke med at det er kø om å få overta resultatføringene,
men er det tilfelle så er også denne viktige oppgaven
mulig å overta, men da må hele serien følges opp.

Antagelig fortsetter vi som nå, hvor resultatføreren leder de første
lagene på morgenen, for så å vie resten av tiden etter ca Kl: 10:00 til resultatføringen.
Vi får se, og ingenting er skrevet i sten.

FELT NM på Løvenskiold?
Det småsnakkes som mange har hørt om ett mulig FELT NM på Løvenskiold.
Grunnene til dette er bl.a:
Manglende klubber som kan og evner å dra i land
slike store komplekse nasjonale stevner.
Ønske fra fagkommiteen.
At det er dårlig økonomi for klubbene som arrangerer,
og at det i tillegg til en kjempeplanlegging også er uhyre
mannskapskrevende.
Bare under selve stevnedagene må det
ca 100 mann på plass om vi tar høyde for noe veksling på
standplassledelse etc.
Vi er derimot så heldige å ha ett egnet «nationalanlegg» som
kan klare dette banemessig med litt tilrettelegging,
og ikke minst ligger banen i hovedstadsområdet.
Skal «vi» klare ett slikt arrangsjemang på sikt slik vi nå ser det,
må det trolig bli ett samarbeidsprosjekt mellom:
NOP, OSS, OPK, OFS og BPK under felles parraplyen Feltløven,
og realistisk sett første gang ta sikte på ett FELT NM i SP/SR.
Men dette altså kun til info:
Det er ikke lagt noen konkrete planer hva vi kjenner til pr i dag.

FØRSTEHJELP:
En del av innholdet i førstehjelpsskrinet som er montert under hjertestarteren
i klubbhuset på innsiden av døren på Pistolbanen
har delvis godt ut på dato (øyevann, brannsårsalve, bandasje og noen andre greier)
Nytt førstehjelpsskap fra Norsk Folkehjelp blir derfor montert i romjulen.

Tror dette for være mer en nok i denne omgang,
og til dere som enda ikke har fått svar på nor 7-FELTen er i gang igjen,
så blir dette klart i løpet av en uke eller to.
Info kommer selvfølgelig, og blir også lagt ut på aktivitetskalenderen.

Til samtlige skyttervenner i alle grener:
God Jul og riktig Godt nytt år!