Vi har fått vite at NSF vil benytte Hjortebanen til parkeringsplass i perioden 27. juni til og med søndag 3. juli.
Dette innebærer at samtlige brukere av banen til treninger, oppskytinger, kurser og eventuelle oppsatte stevner må avlyse
dette og informere så godt det lar seg gjøre til alle skytterene uten stans.

Vi vil også sende informasjon til samtlige brukere og sette opp informasjon om dette på porten inn til Hjortebanen i morgen.

Når det gjelder pistolbanene vil også disse være avsatt til NM og trolig vil også veien bli stengt fra bommen.

Beklager litt sen info om dette, men husk at det fortsatt er mulig å melde seg på de skytegrenene man måtte ønske å delta i.
Det skal fortsatt være behov for frivillige til arrangementene.
På Villsvin vil Tor Heiestad som vanlig stå for selve arrangementet.
På pistol er det som tidligere informert om, Liv Kavli i Oslo Pistolklubb som er kontaktperson (Tlf: 40851172).