VIKTIG MELDING TIL ALLE MEDLEMMER I

OSLO SPORTSSKYTTERE

RUBIC. (Alt som har med medlemmer og medlemskap å gjøre)

https://app.rubic.no/

Med virkning fra 01.01.2021 er alle klubber organisert under Norges Skytterforbund pålagt å bruke RUBIC for registrering / administrering av sine medlemmer.
All medlemsinformasjon i OSS skal være overført til dette registeret. Men det er viktig at alle oppretter en bruker id og passord her, logger seg på og sørger for at det ligger inne korrekt medlemsinformasjon om deg.

Dette er nytt for oss alle. Dersom noen får problemer eller ønsker manuell oppdatering ta kontakt med            klubbhuset@oslosportsskyttere.no

SKYTTERADMIN (Alt som har med skyteaktiviteter å gjøre)

https://app.skyting.no/

Skytteradmin er en ny portal som skal brukes for stevner og konkurranse aktivitet:
– Startkort
– Terminlister
– Påmeldinger
– Resultater
– Klasseføring.
Her logger dere inn med samme brukernavn og passord som dere brukte i min idrett tidligere.
NB! Når stevnesesongen starter er det viktig at alle forholder seg til startkort fra Skytteradmin. Dette startkortet inneholder din nye skytter id og klubbens nye klubb id.

Vennlig hilsen

Styret