Prøveordningen med å holde Hjorte/Viltmålbanen åpen ut over høsten
har hvert en suksess.
Mange har benyttet seg av muligheten til ekstra trening og en del etter slepere
på jaktprøver har det blitt.

Det gjenstår noen arbeider rundt det nye baneanlegget som for øvrig har
innfridd forventningene.
Bl.a avskjerming av utstyr til skiveheiser etc som tilstrebes ferdigstilt i år.
Dette samt at det nå begynner å bli surt og kalt på banen og selvfølgelig
også mindre behov/aktivitet for rifletrening, så avsluttes lørdags treningene for i år.

Takker for fantastisk innsats blant medlemmene for alt som er nedlagt
i frivillig arbeid på banen også i år!
Tilbakemeldingene fra driften etter at den ble oppgradert er kun positive,
og det har også gitt de utrettelige ildsjelene våre mer igjen for innsatsen de
legger ned hele året, kontra tidligere hvor ekstremt mye tid medgikk
bare til å holde banen noenlunde i gang.