Jeg vil på vegne av arrangementskomiteen til SNO 2018 takke så meget for låne av skytebanene til matchen. Dette gode samarbeidet har vært helt avgjørende for at vi fikk til en så flott match som årets SNO ble.
Mvh
Espen Fiskebeck på vegne av SNO 2018
NOP