Som sikkert alle har fått med seg hadde VG ett innlegg
i dag vedrørende ønske fra mange klubber om at
nye medlemmer skal måtte vise vandelsattest for å kunne bli medlem i en Sportsskytterklubb, og man kan spørre seg:

Trenger vi virkelig enda flere å strengere lover/krav rundt
det å være medlem i ett idrettslag, hvor våpen er det
sentrale i idretten?

Dette er selvfølgelig ett stort og komplisert spørsmål,
men tenker det er greit å dele noen personlige tanker rundt temaet, og med fokus på den delen av idretten som benytter såkalte håndvåpen (Pistoler og revolvere).

Generelt så er våpenloven både liberal og meget streng på en gang:
Det er nemlig slik at loven er behovsprøvd.
Har man ikke behov, så får man heller ikke ervervet eget våpen.
Med behov menes at man trenger våpenet i sin idrett til trening og konkurannser.
I tillegg til behov må også en del andre faktorer oppfylles:
Medlemskap i godkjent Sportsskytterklubb og forening,
Være fylt 21 år, ha plettfri vandel, og vise reell interesse for
idretten blant annet ved gjevnlige treninger som protokollføres bedre kjent som aktivitetslogg.

Vi har så å si alle hvert igjenem kverna når vi har hatt behov for å søke om erverv av våpen, og vet indelig godt hvor mye papirer og dokumentasjon som skal til før Politiet på sin side overtar ved å foreta en bakgrunnsjekk på hver enkelt av oss før de eventuelt innvilger søknaden.

I Norge er det vel fortsatt lovlige våpen i rundt 2 av 3 Norske hjem.
Og all statistikk viser at innehavere av våpen er mer lovlydige en befolkningen for øvrig.

Så ja, våpenloven er meget god og fungerer slik den er ment.

Så derfor igjen: Trenger vi virkelig enda flere å strengere lover/krav i idretten vår?

Det er nå en gang slik at verden forandrer seg og vi ikke lenger kan si at det ikke finnes tunge kriminelle mennesker blandt oss, og vi ser at hver gang våpen er inne i bildet settes søkelyset på våpenloven og ofte skyteklubbene.
Dette har som vi vet ingen sammenheng, og en kjeltring bryr seg heller neppe om hva som står i lovene, men det vet ikke nødvendigvis en litt ivrig jornalist som kanskje heller ikke er ett medlem av en sportsskytterklubb selv, og kanskje ønsker å spisse en sak.

Vi er derfor tjent med at den trediedelen av husstandene som ikke har lovlig våpen ikke får ett galt inntrykk av våpen, idretten eller medlemmene våre.

En eventuell lovendring i Idrettsloven som ville sette krav til vandelsattest i idretter hvor våpen er involvert før innvilgelse av medlemsskap og deltagelse på sikkerhetskurs vil vise omverden at vi er like opptatt av sikkerheten om ikke mer en befolkningen for øvrig.

Videre kan man kanskje tenke seg at behandlingstiden ved Politiet ved søknad om erverv av våpen skulle kunne kortes betydelig ned, da samtlige nye medlemmer allerede har hatt en grundig bakgrunnsjekk ved innmelding av en klubb.

Vi har heldigvis i klubbens 107 årige historie aldri hatt
episoder eller medlemmer som har utsatt seg selv eller andre for fare på våre egne eller andres baner, å ei heller ikke benyttet våpen i kriminelle aktiviteter.

Derimot kan vi vise til å ha tatt flere gullmedaljer i sommerolympiader en all annen sommer idrett til sammen.

Men selv om vi alle tar vare på hverandre i klubben vår
med blant annet sosialt samhold, hvor vi følger opp nye medlemmer over tid, så er det om vi liker det eller ei ett ansvar å ta imot mellom 50 og 100 nye medlemmer i året slik OSS gjør.

Oslo Sportsskyttere har derfor valgt å støtte ett forslag til endring i Idrettsloven der våpen er en del av det å kunne utøve idretten.

Bjarne