Vi forveneter storinnrykk på R2 av 7-FELT serien førstkommende lørdag.
Pga noe ferieavvikling av standplassledere denne helgen
håper vi ett par som har ledet lag en eller flere ganger tidligere
kan tenke seg å lede ett lag eller to, enten på den ordinære banen
eller på Magnum-banen «Lekeplassen» slik at stevne går
lett og smidig.

7-Felt