Vedlikehold er viktig for å holde våre baner og utstyr i orden.
Jording er svert viktig, spesielt med tanke på at mer og
mer utstyr spekkes med elektronikk.
img_49071
I dag fant Morten frem spesialsveis utstyr,
og fikk koblet/sølvsveiset jord til begge
vognbanene på hjorte/rifle banen vår.

Kåre tok seg av grøfter og koblinger,
mens elektrikeren tilsynelatende
koste seg med noen greier i sikringsskapene.