Det nærmer seg årets vår felt hvor OPK er penneførende.
Som vanlig har de i sammarbeidets ånd bedt både BPK og
OSS om hjelp til å ta noen baner hver.

Vi trenger seks frivillige som kan drifte to baner
(min tre stk pr/bane) som både standplassledere og lappehjelpere.
Funksjonærer får ikke skutt på søndagen.

De som har anledning til å bidra, kan skyte
funksjonær skyting på lørdagen (GRATIS), etter at
løypa er ferdig rigget.
Derfor viktig at vi har de frivillige navnene i god tid
før stevnet.
Kontakt Bjarne.