Våpensøknad/er torsdag 7. april


Pga sykdom har vi ikke fått hjulpet til med søknadsprosessen fortløpende som normalt.
Vi har derfor satt av litt tid på førstkommende torsdag fra ca Kl: 17:30 til de som
har behov for dette nå.