Nå står ferien for døren for de fleste, og den siste offisielle treningen i dag
(Klubbhuset på Pistolbanen er som tidligere informert stengt i Juli)
ble av mange benyttet til samling rundt pussebordet.

Var vel egentlig ingen som innrømmet det, men kunne se
en tåre eller to i øyekroken på flere skyttere som nå innså at
det vil bli uker til neste organiserte trening på pistolbanen.
TÅRE I ØYETåre i øye

Til tross for at de som benytter klubbvåpen er flinke til å
pusse disse etter bruk, så var det flere av klubbens våpen som
også satt pris på en grundig puss helt inn til margen,
før også de får seg noen velfortjente uker ferie.
utregning Utlåns kalibratering.

Ja, klubbvåpnene får kjørt seg:
Hittil i år har klubben lånt ut håndvåpen ikke mindre en
ca 1700 ganger.
Dette er meget positivt og viser at de siste «kullene»
på sikkerhetskursene beholder interessen over tid,
med dertil økende aktivitet i klubben.
våpen søknadSøknad

Vi har hittil i år også bistått klubbmedlemer med
søknad om ca 80 erverv av våpen.
Og til dere som nå er stolte innehavere av egne våpen:
Dere er selvfølgelig fortsatt velkomne/ønsket rundt
våpenbordet når klubbvåpen trenger en puss 🙂
OPPDATERT 19.03.14 285 Arkivbilde, våpenpuss

Det var mye og samtidig lite om våpenpuss,
men puss/vedlikehold er viktig for både funksjon,
treff-bildet og levetiden på våpnene.