Vi har nå kommet godt inn i det nye året,
og aktiviteten er fantastisk høy på samtlige
av treningsdagene. PHS elevene setter stor pris på
ondagstilbudet vi har for dem.
Vi har nå utvidet tillitsmaanns ordninger med ytterligere
to mann, så for dere som allerede står på listen
fra før, så vær klar over at datoene du stod oppført på
tidligere nå er forandret (se bildet)
  

Vaktliste PHS