På grunn av smittevernreglene og dialog med både Kommune og NIF
kan vi ikke avholde årsmøtet som planlagt.

Det vil i løpet av dagen også gå ut en SMS til samtlige av klubbens medlemmer.

Om ikke fysisk møtet kan avholdes innen fristen,
kan digitalt årsmøte bli ett alternativ.

Vi kommer tilbake til dette så snart som mulig.


Årsmøtet utsatt, mer info kommer så snart vi har funnet ny dato og form på møtet.