Pga fagkonferanse Pistol i helgen, er våpenansvarlige dessverre
ikke tiljengelig på Pistolbanen førstkommende lørdag.

Klubbhuset vil være åpent mellom Kl: 12:00 og Kl: 15:00
Det er godt mulig at vi har en i huset før Kl: 12:00,
men kan ikke garantere dette pr nå.