Nå er vi godt i gang med forberedelsene til mange av årets
aktiviteter. På Pistolbanen er vi bl.a i full gang med å
gjøreklar til ny 7-FELT serie, og kanskje kan vi love
en liten oppgradering av banen som skal gjøre den
enda morsommere og samtidig lettere å drifte
for de frivillige.

Det står igjen fire statuell premier fra siste 7-FELT runde,
samt en god del deltagerbevis fra serien.
Fint om De som ikke har avhentet disse,
husker å ta de med seg hjem etter trening,
så slipper vi å sende pr/post,
noe som er både tidkrevende, kostbart og
inbefatter en viss risiko for skade under frakt.

Pga overgang fra kontanter til kort
ved betaling av startavgift
(regnskapsplikt) noe som innebærer
noen %er i kostnader samt at det
på siste serie var noen som
«glemte» å betale for rundene,
er prisen fra i år økt med
Kr: 5,- pr/start:
Kr: 120,- for klippekort (4 starter)
Kr: 240,- for klippekort (8 starter)
Håper dette er «innafor»,
De som har ubenyttede klipp igjen
fra tidligere, kan selvfølgelig
bruke opp disse.

For de som lurer, så går pengene
som kommer inn til Premier,
rammestativer, skivemateriell, lappesaker;
kaffe til dugnadsgjengen(e) samt
en del administrasjons materiell.
Det budsjetteres med et overskudd
etter 7 runder på Kr: 1.000,-
som går inn i klubben.