ITV-Anlegget rundt pistolbanene er nå ferdig montert.

Status så langt:
Anlegget er ikke 100% enda, men ca 97%
Grovarbeidet er utført:
Kabler, ledninger, kameraer og annet nødvendig utstyr.

Stor takk til Ampere Installasjon & Service AS som
har lagt ned ca 70 dugnadstimer på jobben så langt på både kveldstid og i helger,
og både prutet og levert utstyret til selvkost.
De mest ivrige denne gangen har hvert Per, Kåre og
selvfølgelig John som snart bor på banen 😉

Det eneste dumme som de sier er at det blir litt lite skyting,
men at det kan man alltids ta igjen når jobben er utført 🙂

Nå gjenstår fininnstillinger av kameravinkler, soming,
litt programering etc, før anlegget er helt oppe å går på egenhånd.

Her er noen svar på en del spørsmål som stilles dagelig:
Det sitter ingen å kikker på kameraene til daglig, kun dersom noe skjer.
Opptakene/dataene lagres på egnet trygt sted.
Opptak skjer utenom ordinære skytetider.
Ved hærverk, innbruddsforskjøk etc, vil det være mulig å
logge seg inn på systemet og se aktivitet de siste syv dager.
Aktivitet som måtte forekomme på natterstid, vil bli
varslet undertegnede elektronisk, med bilde fra kamera som
fanger opp aktivitet, slik at unødige turer på banen unngås
eksempelvis om ett kamera skulle fange opp ett ekkorn
eller andre dyr.
Bjarne