Pga stor interesse for morgendagens stevne hos NOP DAL,
Blir åpningstiden av selve klubbhuset på pistolbanen redusert noe:
Fra ca Kl: 11:00 til ca Kl: 14:00 (ikke Kl: 15:00 som vanlig)
Så for de som trenger å låne klubbvåpen vil få hjelp
av Eirik i dette tidsrommet 🙂
Bjarne