I dag deltok ca 10 stk fra OSS på infomøte vedrørende
standplassledelse hos Bærum Pistolklubb.

Etter møtet gikk vi gjennem startlister og mannskapslister.
Heldigvis har «vi» (Olav) allerede gjort en kjempejobb
i forkant, og med velvillighet hos BPK´s sekretariat
om ønsker om skytetider fikk vi i kveld  lagt kabalen
på hvem som stiller som banemannskaper. før og etter
Kl: 12:00 på konkurransedagene.


Vi; OSS skal til en hver tid ha fem mann på standplassen,
hvorav min en standplassleder, en skriver og en dommer.
Olav jobber med å sende ut info mail til de dette gjelder.
At du eventuelt ikke står på listen,
betyr ikke at du ikke kan hjelpe til.
Vi: OSS, vil ha base i klubbhuset under hele Felt NM.
Under NM, vil det være mulig å smøre seg en liten
matpakke Kl: 07:00 i «handlegata».(V/riflebanen)
Vi anbefaler likevel at hver enkelt har med
seg rikelig med veske litt frukt… på standplassen.

Men helt i mål er vi ikke helt enda.
Standplassledere, dommere, skrivere, og spesielt
nye skyttere som skal skyte Felt NM for første gang
skal «drilles»:

Vi har satt av torsdag 6. juni til dette.
Vi kjører kontinuerlig felt øvelser/lag hele kvelden fra
Kl: 16:00 til senest Kl: 20:45.
Slik at alle som er banemannskaper under NM
får trent seg.
I tillegg er det selvfølgelig fint om alle andre
skyttere også blir med å skyte litt på
disse lagene, så treningen blir best mulig
for banemannskapene.