Tre små påskenøtter

Tradisjonen tro vil to av våre sponsorer
Interjakt Drammen og Ampére Installasjon
også i år bidra til litt familie kos i form av
tre små påskenøtter som er lavet av Kristine
Themsen når helligdagene
likevel holder oss borte fra standplass:

Det er satt opp tre premier i form av flaxlodd
som trekkes ut blant de innkommende korrekte svarene

Den 1. som trekkes ut vinner 05 stk flaxlodd
Den 2. som trekkes ut vinner 04 stk flaxlodd
Den 3. som trekkes ut vinner 03 stk flaxlodd

Reglene er enkle:
Samtlige tre nøtter må løses korrekt gjelder også hele X-ordet.
Den som sender inn svarene må være medlem av
Oslo Sportsskyttere.

Svarene sendes inn på følgende mail:
oss.huset@gmail.com
Svarfrist for innsending er tirsdag 19.04.2022 Kl: 17:05

Vi ønsker samtlige lykke til med Sudoku, kryssord og rebus
og selvfølgelig en Riktig God påske!


Snart knekt første påskeegg