VAKT PÅ SØNDAGER 2021
Vi vet alle at det ikke er lov å skyte med annet kaliber en
.22LR på søndager, noe verken vi eller våre venner i naboklubbene gjør.

NSF får likevel tidvis henvendelser hvor det påstås at dette forbudet brytes.
Vi skal derfor være med på en felles dugnad hvor vi registrer aktivitet på banene fremover.
Vi er ikke politi, men skal likevel ta en hyggelig prat med de som trener for å kunne dokumentere hva som foregår.
Dersom det skulle forekomme at fremmedfolk ankommer og benytter banene våre uten samtykke og at de i tillegg
har planer om å skyte med annet kaliber så skal vi informere og stoppe dette.

Vi ber derfor om at noen frivillige ønsker å stille opp på våre «vaktdager»
Godtgjørelsen blir en pakke pølser til vaktlaget og masser av kaffe 😊
Mer info fås på pistolbanen.

Denne vakthunden er spesialist på tøfler og annet fottøy.