I forbindelse med gravearbeider i/langs veien mellom bommen og «Svingen»,
vil det måtte påregnes redusert tilgjengelighet mellom Kl: 08:00 og Kl: 16:00
i hele november.

For de som trener eller har andre gjøremål i dette tidsrommet anbefaler
vi å parkere bilen oppe på den store parkeringsplassen (før bommen på toppen).