I 2016 og 2017 gjorde vi nødvendige investeringer på rundt
Kr: 750.000,- på blant annet ny elektronikk på Hjortebanen.
Resultatet har innfridd forventningene vi hadde.
Nå fungerer elektronikken perfekt samt at utvidelsen med to elektroniske skiver har gjort banen mer lettdrevet og effektiv.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Villsvin-1024x683.jpg
Løpende Villsvin


Nå står Villsvinbanen for tur, hvor det for inneværende
år er budsjettert med ca Kr: 1.400.000.- til Kr: 1.700.000,- til nødvendig utskifting/oppgradering av Standplasshuset.
Bakgrunnen til denne storsatsningen er flerdelt.
Selve standplasshuset er begynt å råtne på rot,
noe som medfører blant annet at skytterne opplever
rystelser i bygget når andre personer oppholder seg
i huset. I tillegg vil innvesteringen tilrettelegge
bruk for personer med nedsatt funksjonsevne og
ikke minst på litt sikt muliggjøre skyting med luft i
det nye tempererte standplasshuset.

For å klare de ovennevnte innvesteringene økonomisk,
har styret jobbet iherdig med å gjøre driften av
klubben mer strømlinjeformet/effektiv, redusert kostnader der dette har latt seg gjøre, gradvis foreslått økning av kontingenten samt opprettet en giverkonto og oppfordret samtlige som tipper å gi grasrotandelen til OSS.
Nyrekruttering er også svært viktig for å oppretholde medlemsantallet og aller helst for å øke medlemsmassen.
Normalt frafall er ca 35 pr/år, og målsettingen er å tilføre
ca. 80 til 100 nye medlemmer hvert år.


For å få gjennomført slike innvesteringer så er selvfølgelig økonomien
viktig, men likevel bare en av mange faktorer vi jobber med daglig.
Bare i 2018 har styret lagt ned rundt 300 frivillighets timer på
jobben med å få realisert det nye standplasshuset på Villsvinbanen, blant annet møter med NSF/Utvalg som bistår oss
med hjelp til arkitekter, søknadsprosesser etc.
Stikkord er: Diverse lovverk, tegninger, kommune, fylke, søknadsprosesser, ønsker, behov, utredninger..

Det gledelige er at vi nå kun venter på godkjenning av søknaden om spillemidler før vi kan sette spaden i jorden på Villsvinbanen.
Oppstarts dato og gjennomføringen av prosjektet er derfor ikke spikret enda.

Neste store prosjektet styret allerede jobber med er Hjortebanen.
Her skal vi også av blant annet miljøhensyn oppgradere standplassen,
slik at mye av støyen fra skytingen blir betydelig dempet.
Standplassen tilpasses dagens krav og forventninger.
Dette prosjektet er foreløpig stipulert til å koste i størrelsesorden
Kr: 2.500.000,- med forhåpentlig oppstart i
2020, 2021 eller senest 2022.

Samlet har og skal vi altså investere rundt Kr: 5.000.000,-
på Viltmålbanen (Hjort og Villsvin).

Ifb. med oppbyggingen av taket som falt ned sist vinter
over skivestativene på Pistolbanen som heldigvis ble dekket av forsikringsselskapet, har vi måttet investere
ca Kr: 150.000,- i 2018 og Kr: 75.000,- i 2019 i nødvendige tiltak som forsikringsselskapet krevde samt oppgradering av dreneringen,
for å unngå overvann på banen ved kraftig nedbør.

Dette er altså tidenes innvesteringer for Oslo Sportsskyttere.
Aldri tidligere har vi gjort slike store innvesteringer/oppgraderinger
og vi oppfordrer derfor samtlige til fortsatt være positive å dra lasset
med frivillighetsarbeider/dugnader samt hjelpe til med nyrekrutteringer og gi din grasrotandel til Oslo Sportsskyttere.

Styret.