Grener på Lerduebanen

De lerduegrenene som kan skytes på Løvenskioldbanen er: Skeet (2 baner) Ol-trap (2 baner) Nordisk trap (2 baner) Compak sporting (2 baner) I tillegg er det mulig ved å justere maskiner på OL-trapbanene til å skyte...