En av idrettens viktigste lover er nettopp å fremme vår idrett.

Under normale tider innebærer dette for OSS blandt annet:
Nyrekkrutering og opplæring av av ca 100 personer årlig,
avholde både små og større arrangenenter på både det sportslige
og det sosiale plan. Sende  medlemmer på kurs,
avholding av jaktprøver, og ikke minst drift og vedlikehold av våre tre baner.

Under en pandemi kan vi naturlig ikke få til alt dette, noe som selvfølgelig
er både trist og utfordrende for våre medlemmer.

Dessverre er det slik at kostnadene ved å drifte klubben ikke blir borte
selv om vi ikke får lov/kan tilby aktivitet som normalt.

Vi står også foran større utfordringer fremover ifb med blandt  annet EU
vedtak som vil koste mye i innvesteringer.
Dette er midler vi har planlagt på annen oppgradering av banene våre.

Kontigenten  i skyteidretten er svert lav (betydelig lavere en nesten all annen idrett),
men betyr likevel svært mye for å holde julene igang.

Vi ber derfor samtlige medlemmer i OSS som har glemt å betale årets kontingent
om å prioritere dette, selv i en tid med mindre aktivitet som vi ikke rår over.
Om du ikke har  penger i øyeblikket, eller får lånt av en god venn, så er det mulig å
dele innbetalingen i to. Bruk i såfall samme kid nummer på begge innbetalingene.
(Send en mail til klubben, så slipper du ekstra purringer). 

Kun til info:
Dersom kontingenten ikke betales bortfaller retten til å inneha våpen.


Oslo Sportsskyttere Grunnleggeren av sportsskyting i Norge