I forbindelse med den påbegynte jobben med å oppgradere Svingen
er det lagt kabel fra vaktmester/banemester-huset.

For å kunne frembringe nok strøm er det lagt ut mer strøm fra trafo til
nytt 399-målerskap samt nødvendig omlegging av en del tyngre kabler
fra luft til bakke.
Dette arbeidet ble utført på tirsdag.
På grunn av litt dårlig planlegging fra Everket (entreprenøren deres)
ble jobben dessverre mer tidkrevende en planlagt, noe som medførte
at samtlige pistolbaner og ett par klubbhus til var uten strøm frem til
ca Kl: 18:15. En liten feil som ble gjort i strøm-stolpen til Netteier medførte
at vi måtte opp å koble om litt dagen etter, slik at vi fikk trykk på vannet igjen.

E-verket ble ikke helt ferdige med jobben og vil komme tilbake om ca fire uker,
og vi må derfor regne med ett strømbrudd til. Dette kommer vi tilbake til.

For øvrig har det hvert mange prosjekter på Løvenskiold i år,
så oppgraderingen av Svingen ligger nok fortsatt litt frem i tid.  

Gutta til Ampére legger her inn nye stikkledninger fra trafoen til nytt 399-skap