Da er startlisten for Kombistevnet 23. april klar:    16 KOMBI Startliste Rev. A 01

De som har meldt på andre eller deltakere uten medlemskap, må underrette disse om start tid og fremmøte tid

Husk hørselsvern og at startavgiften må betales med kontanter. Vi har pr. i dag ikke anskaffet et betalingssystem.

Startavgift:
– Medlem seniorer kr. 200,-
– Ikkemedlem seniorer kr. 300,-
– Medlem junior Kr. 0,-
– Ikke medlem junior Kr. 100,-

Merk:  Fremmøte 15 min. før starttid.