For å kunne opprettholde den høye aktiviteten på pistolbanen året rundt,
trenger vi i første omgang enda flere som kan tenke seg å bidra bittelitte grann
med å lede ett lag eller to på eksempelvis 7-FELT, Nais eller andre klubb og Aproberte stevner.

Pål Gudbrandsen og Hans Holter har derfor satt seg villige til å holde ett standplasslederkurs
for både nye medlemmer og de mer erfarne skytterene allerede:

TIRSDAG 8. NOVEMBER 2022 KL: 18:00 TIL RUNDT KL 20:00
Vi setter pris på om du har lyst og andledning til å bli med på dette kurset.
Det er ingen krav til tidligere erfaring verken som erfaren skytter eller standplassleder.
Kurset er gratis, og det serveres kaffe og mineralvann.

Fint å vite hvor mange vi blir, så meld deg på ved å sende en mail til:
klubbhuset@oslosportsskyttere.no  

Pål Gudbrandsen på bildet blir en av kursholderene sammen med Hans Holter på
standplassleder kurset 8/11-22 KL: 18:00