Selv om vi holder noen sikkerhetskurs hvert år,
har vi alltid ventelister på nye medlemmer.
Dette forskjøker vi å imøtemomme ved å
avholde flere kurs.

Det siste kurset før ferien var på mange måter ett oppsamlings/ekstra kurs
for de som tidligere dessverre har måttet melde avbud på
tidligere påmeldt kurs.

Nok om det:

Tallet denne gangen ble 20.
Med andre ord deltok det hele 20% kvinner!,
og vi vet allerede at det er en kvinne som har sikret seg
plass på neste sikkerhetskurs som trolig avholdes
tidlig i august (uken før bjørnejakten startet).

Dag 1
Deltagerene satt stor pris på å komme inn fra den brennende solen
til deilig earconditon med lett bevertning fredag eftermiddag.
Når de første kiloene med pølser og annet snadder var kommet godt ned i mavene,
hadde alle rukket å bli registert i manntallet
før startskuttedet gikk som planlagt Kl: 17:00.

For å gjøre teorien noe mer forståelig og forhåpentlig mer
lystbetont, hadde vi lagt frem både lange og korte våpen.

Vi rakk nesten hele teoripensumet uten nevneværdig overtid,
men hvem bryr seg vel om at klokken går i lystig lag.

Dag 2.
Endelig kom lørdagen med HLR og litt praksis på Pistol banen.
For å riste ut den siste rest av søvn stod i tillegg til varme pølser, bakverk,
frukt også masser av jordmorkaffe klart når kursdeltagerene
ankom banen.

Litt repetering av sikkerhet, tips rundt skyte stillinger og
svar på noen spørsmål, var vi klare til aktion:
Ute på banen gikk vi først gjennem banereglene og litt praktisk info
rundt skiveboder og bruk av banen.

Teorien dagen før hadde tydelig satt seg hos samtlige, for alle husket
hvorledes man ankommer banen, hvorledes våpen da behandles og legges kontrolert,
tomt og klart på skytebenken.

Da kursdeltagerene tok sikkerhets prossedyrene på strak arm,
ble det også god tid til å fokusere på skytestillinger, grep om våpnene,
riktig tankegang, fokus, konsentrasjon..
Også på dette kurset skøyt de aller fleste helt fantastisk gode serier og med utallige innertiere.

På HLR delen av kurset var vi denne gangen så heldige å ha en kursdeltager som har sin daglige
arbeidsplass på akkutten på ett av de store sykehusene i hovedstaden.
I tillegg til det obligatoriske hadde han mye kunskap og gode råd
om hvorledes man møter en passient fra A til Å.
Dette gjorde HLR delen enda mer givende en vanlig og gir også
instruktørene mer kunnskap som vi vil ta med OSS videre på nye kurs.

Til slutt uten videre sermoni fikk samtlige utdelt diplom om bestått
sikkerhetskurs, dog med løfter på tro og ære om å skaffe en kvinne
eller barn til neste sikkerhetskurs.

Selv om banen offisielt er stenkt i juli, så har vi i første omgang lovet
å holde banen åpen neste tirsdag og onsdag for de som ikke har egne våpen.
Vi takker igjen de nye medlemmene for at de gjorde kurset både lærerikt
og lystbetont for dem selv og ikke minst instruktørene
som hele tiden forsøker å tilegne seg ny kunnskap vi kan dele med
nye skyttere på fremtidige kurs.