For de som fort får abstinenser etter fravær på banen etter få dager,
anbefaler vi nå som samtlige baner på Løvenskiold er midlertidig stengt,
anbefaler vi to flotte og morsomme feltstevner i helgen
(Se også aktivitetskalenderen)

SPESIALFELT SESSVOLLMOEN 02.06.18

Det første er et meget artig og populært stevne
på Sessvollmoen.
I tillegg til de vanlige Felt-grenene har de også med
Pistol over 10mm, Revolver over 10mm, Gammel militær, og en åpen klasse.
Da stevnet ikke er approbert, (kun 8 baner) og ikke har premiering,
er startavgiften svært lav:
(Kun Kr: 80,- for første runde, og om man ønsker å gå flere runder Kr: 50,- for denne/disse).
Selv om det er kiosk på stedet, så anbefales å ha med seg litt ekstra vann:
Det er godt å varmt på Sessvoll.

Det andre Felt-stevne er også et svert populært og ligger i Porsgrunn.
Har du ikke hvert på disse plassene før, så gå inn på hjemmesiden
til arrangør klubbene for mer info.

Har du ikke deltatt på Feltstevner enda og mangler eget våpen,
så gi beskjed så tar vi med klubbvåpen.

PS:
Husk Startkortret
Du finner det på minidrett.no