De første seks mnd medlemsskap kan for mange fortone seg som en hel evighet,
selv om man får skyte massssse med klubbvåpen.
Det er nettopp denne tiden man må vente før man kan søke på eget våpen.

De fleste har benyttet tiden godt til å prøve alle klubbens forskjellige skyte våpen
samt andre medlemmers mest kjære eiendeler alt fra de om sier høyest pang til de som nærmest visker når de fyres av.
Å søke erverv av våpen er for de mer erfarne skytterene noe lettere. De har høstet erfaring i de forskjellige grenene
og etter hvert funnet ut hvilke pistoler eller revolvere i de forskjellige skyte grener de behersker, liker har best fremgang med.

For en førstegangs søker, er valget som regel noe vanskeligere.
De fleste søker som regel på hva man nærmest kan kalle «startpakken»: Revolver, gjerne 357, Pistol .22LR og Pistol 9mm.
Dette er nok også i de fleste tilfeller ett meget klokt valg:
Med en .22LR pistol får man massetreningen man trenger for å bli en dyktig skytter,
revolver er for mange også riktig valg, det er liksom noe eget/spesielt med revolveren.
Den fungerer alltid, har en egen sjarm/personlighet og kan teoretisk benyttes i to klasser,
nemlig Mag 1 og .38 Spesial (om man velger en .357 Magnum),
selv om skyttere på ett noe høyere nivå kanskje ikke alltid er helt enig i den påstanden.
Den gir også muligheten hjemmelading til en rimelig penge.
Og til slutt den nærmest obligatoriske 9mm, ett våpen som finnes i utallige merker og utførelser
og som i hovedsak benyttes i Militær Felt.
Her er det også mange som benytter hjemmeladede pattroner selv om det ikke er så mye å spare
kontra kjøpeammunisjon.
Fordelen her er nok først å fremst att man får en ladning tilpassett eget våpen og dermed er forutsigbar.
Kjøpeammunisjon kan som kjent variere en del fra lott til lott, samt fra merke til merke
og selvfølgelig kulevekt.

Som vi vet holder det ikke bare å ha rent mel i posen, være aktiv
og edruelig for å få sitt eget våpen.
Man må også gjennem ett skjema velde hvor selve våpensøknaden kun er ett av seks vedlegg til hvert våpen.

img_51571

Oslo Sportsskyttere har som de fleste vet praktisert nærmest tvungen hjelp til utfylling av våpensøknadene de siste to-tre årene.
Dette fordi ett kryss i feil rute, feil våpen kode eller manglende vedlegg etc vil føre til avslag/utsettelse på søknaden.
Videre har det for de fleste gått seks mnd fra sikkerhetskurset, og timen eller to som medgår til å komme gjennem skjemaene også
gir en fin reppetisjon av deler av sikkerhetskurset.

I dag ble det søkt om 12 våpen, hvorav 3 nye klubbvåpen.
Pga ett stadig større innslag av medlemmer fra Politi etaten
vil vi på nyåret utvide flere utlans våpen: Politi tjenestevåpen av typen Heckler & Koch Model P30L med V1 avtrekk.
For de som er opptatt av detaljer, så blir det tre søstre;
Hetti, Netti og Letti og er ventet ankomst Norsk Jakt medio jan 2017.

Uansett om man søker våpen, skyter eller pusser Pistoler når man er på banen,
så er fellesnevneren godt miljø og trivsel i hverandres selskap.