I dag var både kontrollutvalget og HMS på «banen» for både teoretisk og praktisk oppfølging av
dette viktige arbeidet.

Til de som ikke kjenner til disse gutta, så er det altså disse som kontinuerlig jobber i
skyggene for å hjelpe OSS-alle med å både ettablere og opprettholde gode
rutiner, holdninger, sikkerheten og HMS på alle plan.

I tillegg til selve arbeidet med det teoretiske/papirarbeidet,
hadde de i dag også ettablert noen konkrete tiltak,
styret først hadde blitt forelagt av kontrollutvalget for behandling og godkjenning.

Uten å gå i detalj så var dette tiltak som øker sikkerheten ytterligere med hensyn til
rommet med det aller kjæreste vi har.

For øvrig ønsker vi å gi en stor takk til Ståle låssmed som fikset/monterte det nye
elektronisk låssystemet som kommer i tillegg til den eksisterende «analoge» (fysisk nøkkel)
og selvfølgelig alarmsystemene.

Å her er oppdaterte resultater fra Covid-19 programmetSikkerheten også viktig innendørs