Det kommer stadig spørsmål om hvilke dager det ikke tillates skyting på Løvenskiold.
Dette finner man på NSF sine hjemmesider.

Når det gjelder 1. mai, så er ikke denne datoen nevnt,
men NSF anbefaler likevel at det ikke skytes denne dagen. 
8. mail vil det som vanlig være skyteforbud mellom Kl: 14:00 og Kl: 19:00
ifb med minnemarkeringene på Grini.