I dag fikk vi inn nye skyte vester direkte fra vår skredder i Thailand.
Denne gangen tok vi inn ett mindre antall,
i de størrelser det går mest av og som vi begynte å gå tom for.
Dette mindre partiet ligger under toll-grensen, så til tross for
svert lav kronekurs, har vi klart å holde den lave selvkosten:
Kr: 650,- pr/stk.
Ønsker du en skyte vest, kom på en av treningene på Pistolbanen

IMG_2952[1]