Dessverre er det lite godt nytt ifb med smitteverntiltak og mulighet for trening.
(Dette innlegget er skrevet umiddelbart etter dagens pressekonferanse vedr situasjonen i hovedstaden).

Aktivitet:
Myndighetene har riktignok foretatt en noe lempning på smittevernreglene nasjonalt.
Løvenskiold som ligger i Bærum og tett på Oslo (viken) har fortsatt strenge
tiltak hvor vi blant annet tolker kommunens regler rundt utøvelse av idrett
i første omgang vil gjelde frem til den 25.04.21
(Altså uforandret)

Når det gjelder Løvenskiold, så gjelder fortsatt siste beskjed fra NSF (grunneier)
om att all skyting er stanset inntil videre (også egentrening).
Selv om smittevernreglene i forhold til egentrening ikke medfører
smittefare, må vi altså overholde nedstengningen inntil vi får ny beskjed.

Sikkerhetskurs:
Når det gjelder sikkerhetskurs, så rammer også smittevernreglene
for at vi kan avholde dette som planlagt, slik reglene er nå.

Vi har allerede utsatt neste kurs to ganger, og må regne med at
det må flyttes nok en gang.
I utgangspunktet hadde vi stor tro på at kurset nå skulle kunne avholdes 
som planlagt da blant annet tidligere prognoser på vaksineringshastigheten var
betydelig mer optimistiske.
Dette skyldes blant annet tidligere stans av astrazeneca og nå nylig
Johnson & Johnson vaksinen.

Vi kan derfor ikke sette opp ny dato for kurset riktig enda om dette blir nødvendig
De påmeldte vil få nærmere beskjed pr/mail når vi vet mer.

Viltmålbanen:
Gutta på Hjorten har allerede påbegynt det store arbeidet med å klargjøre
banen for åpning som normalt første uken i mai, og planlegger nå også
hvorledes nødvendig dugnadsarbeider kan gjennemføres.

Da det i 2020 ikke var krav om oppskyting, regner vi med at pågangen i år
hvor det er bestemt at samtlige jegere som skal på jakt i år må ta de
obligatoriske prøveskuddene samt oppskytningen.

Vi oppfordrer derfor spesielt egne medlemmer å
foreta oppskytingen så raskt som mulig for å redusere
trykket på banen etter sommerferien.

Ett lite forbehold om åpningen første uke i mai må vi selvfølgelig ta,
dersom banene på Løvenskiold fortsatt holdes nedstengt.

 

Årsmøtet 19.05.21:
Vi har som kjent valgt å holde fysisk årsmøtet da svert mange av medlemmene
ikke har eller behersker de elektroniske alternativene.

Vi har lavet en god plan på selve gjennemføringen:
Møtet avholdes ute på banen, hvor vi merker av minimum to meter mellom hver deltager. Vi har også måttet ta ut sosialt samvær og servering etter møtet.
Vi ser frem til møtet, og krysser fingrene for att vi får pent vær.

  
Fremover:
Det er vanskelig å spå om fremtiden så lenge vi er avhengig av
politiske vedtak som fortløpende tas nasjonalt, kommunalt, fylkesvis
og innen idretten.

Vi ser likevel lyspunkter, og er positive med hensyn til gjenåpning
av aktiviteten på banene våre, selv om det ikke skjer like fort som
man kunne tro og håpe for bare noen uker siden.

Mer info vil komme fremover.   

Snart er sesongen i gang, og hjorten klar for sprang.