Vi har allerede loset de første gjennem søknadsprosessen.
Dette er nytt også for OSS, men så langt ser selve søknadsprossessen
ut til å gå greit.

Det vi så langt savner i portalen, er en oversikt over egne søknader som er sent,
enten i form av en tilbakemelding i mail, eventuelt en innlogginingsmulighet
for å kunne se egne søknader.

Vi regner nå med at våre medlemmer fortsatt har levert inn rundt
400 søknader på papir som fortsatt ikke er behandlet av våpenkontoret.

Nå som det er åpnet for elektroniske søknader, regner vi med at ventetiden
på de som allerede har søkt på papir går ned etter hvert,
da pågangen med papirsøknader nesten har stoppet opp dersom
vi ser bort i fra klubbene som foreløpig fortsatt må benytte papirsøknader.

Så langt i år har vi avholdt sikkerhetskurs for 60 nye medlemmer,
Tar vi med de siste kursene i 2023, så forventer vi relativ stor
pågang av medlemmer som ønsker å søke på egne våpen.

Da det nærmest koker på samtlige organiserte treninger av ovennevnte grunner
med nye medlemmer som nærmest står i kø for å låne våpen,
Vil vi som en prøveordning også bistå med den fortsatt tvungne hjelpen klubben gir,,
utvide denne servicen til også kunne tilby dette på onsdager.

Dette fordi denne dagen kun er avsatt til de som har #vakt# , samt
Politihøyskolens elever og nye medlemmer som kan låne klubbvåpen
for trening på Lekeplassen.
Vi får da bedre tid til hver enkelt som skal søke,
samt at dette vil avlaste de tillitsvalgte på de øvrige organiserte treningene.
Altså en vinn, vinn løsning for samtlige 🙂

PS:
Da vi ikke har oversikt over timeplanene til PHS vil deres behov for
lån av klubbvåpen hos OSS variere gjennem året.
Da disse vet at de tas i mot i bølger fra KL: 16:00 og Kl: 18:00
vil vi uten varsel dersom ingen våpen er utlånt Kl: 18:00
kunne stenge klubbhuset.
Skulle du som nybegynner tilfeldigvis komme for sent,
så anbefales det å ta turen innom Grisebanen som åpner Kl: 18:00
(De har utlånsvåpen på banen)

Dagens tips: Husk fokus på skur og korn.