Siste mulighet for gratis oppskyting til jaktprøver i år er lørdag 29.06.19
Etter denne dato holdes Hjortebanen steng.
Første åpningsdag etter ferien blir onsdag 31.07.19