Sikkerhetskurs utsatt til 14. og 15. august

Det gjør oss vont å måtte flytte ett sikkerhetskurs,
men hensynet til corona-viruset og smittevernreglene finner vi det nå riktig å utsette dette kurset.

Bakgrunnen for at kurset har måttet flytte frem i tid:

Kurset inkluderer blant annet kjennskap og opplæring i mange våpen, og at disse nødvendigvis vil bli berørt fysisk av samtlige deltagere flere ganger.

Enmeters regelen vil også kunne by på utfordringer,
da store deler av kurset består av foredrag og bevertning i samme lokale som også kan medføre
at fysisk kontakt teoretisk vil kunne oppstå.

Samtlige som har meldt seg på vil få
beskjed i løpet av helgen om at kurset er flyttet og at de automatisk vil bli meldt på dette i stedet, slik at de er sikret plass.


Arkivbilde