Vi har som de fleste vet hatt litt problemer mer diverse k0rrespomdanser og utsendelser
pga datafeil i Rubick (Dataprogrammet som brukes til blandt annet fakturering, personlige
tekstmeldinger eller mailer).
Derfor har en del info til de som var på helgens sikkerhetskurs ikke kommet frem,
slik at fire av de som adde sikretb seg plass dessverre ikke møtte opp.
Disse fire har vi nå kontroll på, og de har fått plass p det neste kurset som
blir i mars mnd en gang.

Som alltid ble det god stemning i klubbhuset og ute på banen.
Inne gikk pølsene ned på høykant like fort som paragrafer
og tung teori skulle fordøyes.

Etter en lang fredag og en kall vinterdag (lørdag) hadde samtlige fått
bestått på den litt tunge teoretiske eksamenen.
Videre hadde deltagerene på mirakuløst måte fått liv i samtlige av
våre 1.Hjelps dukker, så de av deltagerene som tror på at det finnes
mer mellom himmel og jord enn det vi er klar over fikk styrket sin tro på det.
Selv ute på banen  opplevde vi ikke mindre en 16 små mirakler.
Det er nemlig ikke gitt at man skal skyte nærmest fult hus slik
nærmest samtlige av 21. gangs skytterene gjorde denne gangen.

Til slutt kunne vi noki en gang gratulere ett helt kull med bestått
sikkerhetskurs, selvfølgelig med en klausul om å verve en
jente eller ett barn til neste kurs.