Ifb med sikkerhetskurset vil klubbens våpen være avsatt til dette.
PGA skjerpede smitteverntiltak, må øvrige skyttere primært
oppholde seg utendørs denne dagen og benytte Lekeplassen (Feltbanen)
for egentrening. Kaffe vil bli satt ut i pusserommet som vanlig 🙂

Til deltagerene på helgens kurs:
Det er innført strenge smitteverntiltak, noe som innebærer kontroll av att samtlige vasker og/eller spriter
hender jevnlig (ved ankomst og hver gang man går inn i ett nytt rom/lokale i klubbhuset),
bruk av munnbind innendørs (blir delt ut til samtlige) og avstandsholdelse.
De som eventuelt velger å ikke delta på kurset, vil bli flyttet over til det neste kurset på nyåret.

Selve kurset blir også omlagt om for å ivareta sikkerheten til samtlige. 


 

Arkivbilde fra 7-FELT serien