Ifb med sikkerhetskurset til helgen, vil det ikke være mulig å låne klubbvåpen på lørdagen.
For de som skal ha egentrening bruker «lekeplassen» mellom Kl: 08:00 og Kl: 15:00.

For de som kommer innom for ett ærend, nødvendig våpenpuss benytter pusserommet,
hvor det også vil bli satt frem kaffe og peppekaker.

Vi har kjøpt inn selvtester slik at samtlige deltagere og instruktører tester seg når de ankommer
klubbhuset før kursstart.
Dersom noen får positivt utslag på selvtesten vil de få plass på neste sikkerhetskurs.


Nalle vil holde ett våkent øye med oss på sikkerhetskurset samt sørge for at vi både tester oss og bruker munnbind..