OSS-logostripe-nettside V2

 

Sikkerhetsforskrifter

 

 • Et våpen skal alltid behandles som om det er ladd.
 • Rør aldri andres våpen uten tillatelse.
 • Rett aldri et våpen mot noen.
 • Skyting, sikting og klikking er kun tillatt, fra standplassen mot skivene, når ingen person befinner seg foran standplassen.
 • Under lading og når våpenet er ladd, skal munningen holdes rettet fremover mot skivene.
 • Når skytteren forlater sin plass ved skytebenken og lar våpenet ligge fremme, skal sluttstykket være trukket tilbake og magasinet tatt ut. På revolver skal tønnen være svingt ut eller ladeport satt i åpen stilling.
 • Våpenet skal ikke røres så lenge det finnes folk foran standplass.
 • Overtredelse av disse bestemmelser skal påtales og kan medføre bortvisning fra banen.
  Bortvisning kan gjøres gjeldende for kortere eller lengre tid.
 • Særlig grove- og/eller gjentagende overtredelser kan medføre eksklusjon.

Bli Medlem

Ønsker du å bli medlem av OsloSportsskyttere, trykk på knappen under Link til min side

Sosiale medier