Ifb med minnesmarkeringene 8. mai vil samtlige baner på
Løvenskiold være stengt mellom Kl: 14:00 og 19:00

For de som er av den noe yngre garde, så er dette seiersdagen/frigjøringsdagen som markerer seieren over
Nasi-Tyskland i 1945.
Dagen markeres også i mange europeiske land.

Fra 2011 har dette også blitt dagen vi hedrer våre veteraner.

Minnesmerke Grini fangeleir