Ble litt trist når jeg kom ut i skivebodene i dag.
Til tross for tydelige skilt, nærmest fløt det av
gamle skivelapper, istykkerskutte rammer,
blandet Banemateriell og Feltmateriell.

Da vi ikke har noen lønnede vaktmestere på banen,
minner vi om følgende:

Etter skyting, skal skivemateriell lappes og settes på plass
der det hører hjemme:
Duell og Presisjons skiver i skiveboden
Felt materiell bak døren på banen.

Utslitte skiver og skivestativer skal kastes i konteineren.

Skulle det mangle skivemateriell, stifter eller rammer,
si fra i klubbhuset og vi vil komplitere det som mangler.

Vi benytter ikke gapestokk i OSS, men husk at området er
TV-overvåket.

Forventer øyeblikkelig forbedring, slik at vi kan fortsette
å ha det slik vi har det i dag.