Klubben fylte i år 107 år og er som alle vet Norges eldste
og selve grunnleggeren av sportsskyting i Norge.
Vi har i alle disse årene hvert en tungvekter innen
idretten i samtlige av våre grener; Lerdue, Hviltmål, (Hjort og Villsvin)
samt Pistol.

Det er vanskelig å spå, og spesielt om fremtiden som en vis mann en gang sa det.
Tar man råmatrialet rett ut av historiebøkene våre vet vi likeveld utrolig mye om hva som skytterene ønsker og setter pris på:
Det er viktig å skape ett trykt og sikkert miljø i trygge omgivelser, det er viktig med eierskap og ett sterkt fellesskap som binder og drar oss videre,
Konkuranser på alle nivåer og sosialt samvær henger aller høyest.

I vår idrett er det uten tvil Viltmål og Feltskyting som er dessidert mest
poppulært og lystbetont.
Viltmål på 10 og 50 meter kan utenifra se litt liten og sær ut for uinnvidde.
Vi har derfor de to-tre siste årene påbegynt en langsiktig målsettning med nyrekkrutering med fokus på barn og kvinner innen denne grenen.
Og håper flere etter hvert også velger å delta på approberte stevner
(den målbare delen av akktiviteten).
Videre kjører vi både Grisens dag og kårer Årets Gris(er) på villsvinbanen.
NSF har bidratt med å ettablere en liten vitmålbane på Miniatyrbanen.
Her er satt opp en running target viltmål 10 meter samt fire faste blinger
for pistol (luftbane). Samt at det er ettablert 10 pistolbaner 25 m for .22LR
som vi kommer til å benytte mye med samkjøringen av satsningen på viltmål.
Vi skulle i år ha påbegynt arbeidene med oppgraderingen av standplassen på Grisebanen, men da vi ser at idrett og politikk nå
blandes litt sammen på løvenskiold, har vi ikke fått godkjent søknaden om spillemiddler enda. Det ble forespeilet en løsning når klarsignalet ble gitt om å ettablere rensedammer på området, men dette arbeidet er nå midlertidig stoppet trolig i påvente av enda flere utredninger.
Egentlig litt synd, da skyttere også er opptatt av miljøet og hadde sett frem til å få renset bort de små mengdene av bly som er påvist i bekkene.
Så kan hende går det enda ett år før vi kan sette spaden i jorden her.

Men vi får la politikere drive med politikk, så konsentrerer vi oss om idretten.
Det siste som bør nevnes om viltmål sattsningen, er at vi i år har kjøpt inn
to stk luftpistoler og ett luftgevær av meget høy kvalitet.
Desverre rakk ikke budjettet helt i mål i år når det gjelder kikkert med to stålper i til riflen, men regner med at vi også i år kan søke litt juniorstøtte og en plass i budskjettet for 2020 til dette.


2020 BLIR REKKRUTERINGENS ÅR
Til tross for nyrekkruttering på mellom 60 og 100 stk pr/år,
så er avgangen også relatift høy som har direkte sammenheng med
med høy gjennemsnittsalder.
Oppfordringen er: Rekkruter ett nytt medlem fra din nærmeste
i 2020, gjerne ett barn eller en kvinne.
Vi har plass til ca 500 nye medlemmer,
og frykt ikke, blir sikkerhetskursene fulle, så løser vi dette med å legge inn flere 🙂

Riktig God Jul!

Årets Julegaver Fra: OSS Til: OSS, kom frem med ilpost til Interjakt lille julaften.