I dag måtte vi klare oss uten primus motor; Tor Heiestad, som hadde tatt seg ett par velfortjente feriedager.
Likevel gled stevne på skinner, og deltagerene hadde en fantastisk dag
sammen uten nedbør.

Det ble ikke satt deltagerrekord denne gangen, men det ble mange gode resultater. I mangel av de offisielle listene får vi klare oss med
rådataene så lenge: