Runde tre av 7-FELT serien gikk som planlagt.
Om alle er helt ved sine fulle fem, kan man jo lure litt
på av og til, når banemannskapene er på plass
Kl: 05:15 for å rigge opp.
Mild temperatur og stjerneklar himmel, gjorde jobben
lett og lystbetont, og allerede en halv time før start,
var banen klar, de første kannene med kaffe drukket
og de fleste våknet til dagens Pistol stevne.

Det begynner nå hvert å bli så mange som drar
lasset sammen på alle måter 🙂
Rigging av baner, utlån av våpen, Kiosk/sekretariat,
standplassledere, hjelpemannskaper etc etc,
at det begynner å bli vanskelig å ramse opp alle ved navn,
men tusen takk skal dere ha alle sammen.

Stevnet gikk stille og rolig, med jevnt driv,
og på ca seks timer kom siste lag inn
godt fornøyd og med smil om munnen.

Kun til info:
Det ble hele 140 starter inklusiv Magnum skytingen i dag,
og her er resultatene:
7-FELT R3 28.10.2017 FERDIG SJEKKET