Her er oppdaterte resultater fra Covid-19 programmet.
Vi ser at mange skyter øvelsen, men lar vær å sende de inn til klubben.

Dette er selvfølgelig frivillig, men husk at for de som trenger stevneaktivitet
som det har hvert litt lite av en stund for å opprettholde kravet til
innehav eksempelvis reservevåpen eller man er i startgropen og
venter på å søke på sitt første så teller dette som ett stevne.

Til slutt må vi også nevne at vi allerede registrerer stor trenings aktivitet
blandt de nye skytterene som nylig har tatt sikkerhetskurs hos OSS 🙂

Fortsatt litt igjen av vinteren, men det er alltid varmt i klubbhuset

Her er oppdatert resultatliste fra Covid-19 programmet: