Dagens 7-FELT stevnet er som kjent det siste i år.
Premieutdeling vil foregå neste lørdag i fbm
Lang dag mott natt ca Kl: 13:00
Håper flest mulig har anledning til å komme også
denne dagen, og kanskje skulle det friste med
en liten frokost.
(obs Kr: 150, se annen info om denne dagen).
img_53251
Ny serie begynner igjen i januar mnd, info
kommer senere, og vil også bli lagt ut på
aktivitetskalenderen.
Resultatføringen gikk litt hurtig i dag, så fint om
samtlige tar en ekstra kikk, slik at eventuelle feil
kan rettes opp så raskt som mulig.
Rev 17.12 7-FELT R7 10.12.16