NM Villsvin på Løvenskiold lørdag 19/8-17 og søndag 20/8-17. Stevnet fikk en interessant start på lørdag da mesteparten av banen nok en gang lå under vann. Ved hjelp av høye støvler og Espens pick-up fikk vi kjørt stevne for noen få som ikke kunne komme på søndag. Grisebanen bar sitt navn med rette på søndag – men det var mulig å ferdes med vanlig fottøy. Med Totalt 16 deltakere var vel dette omtrent som forventet. Men i år savnet vi våre damer og ikke minst hadde vi ønsket oss flere juniorer. Noe å jobbe for mot neste år – da vi må bidra til å arrangere Jr.Nordisk på Løvenskioldbanen og Kolsås. Tragisk å ikke kunne stille med eget Junior-lag på hjemmebane. Vår egen Jr. Espen Teppdalen Nordsveen gjorde en konkurranse på det jevne men ødela sjansen til ny pers ved å smelle første skuddet på hurtig i skansen.  En stor takk til vår alltid hjelpsomme Øivind Friis som stiller opp og hjelper til der det trengs. Det er fortsatt mulig å prøve seg som Griseskytter i år da banen er åpen hver onsdag ut september.  Resultatliste: 20170819_stnr1703009 NM Gris  Filmsnutt:  MVI_1194